Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Osallistuminen järjestötoimintaan

Kuvio. Suomalaisten yli 10-vuotiaiden osallistuminen järjestötoimintaan haastattelua edeltäneen vuoden aikana, % vastaajista

Kuvio osallistumisesta järjestötoimintaan

Lähde: SVT: Vapaa-aikatutkimus [verkkojulkaisu]. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu 31.3.2010]. Saantitapa http://tilastokeskus.fi/til/vpa/tau.html

Suomalaisten yhteiskunnallista osallistumista kuvaa muun muassa Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimus. Se kertoo esimerkiksi erilaisten järjestöjen toimintaan osallistumisesta.

Noin puolet yli 10-vuotiaista suomalaisista on osallistunut vuoden aikana jonkin järjestön tai yhdistyksen toimintaan. Vahvin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanava suomalaisille on ammattijärjestö. Ammattijärjestöjen suosio on kuitenkin vuosikymmenten saatossa hiipunut. Osallistuminen suuntautuu yhä enemmän harrastusyhteisöihin.

Takaisin oppimateriaaliin