Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Kulttuuritilasto

Kulttuuritilasto kuvaa kulttuuripalveluiden tarjontaa. Oheinen taulukko kuvaa kirjastojen ja elokuvasalien määrä maakunnittain vuonna 2011. Kirjastoja on keskimäärin noin kolme kertaa enemmän kuin elokuvasaleja. Kirjastotiheyteen vaikuttaa muun muassa kuntakoko: siellä missä on pieniä kuntia, on myös paljon kirjastoja asukaslukuun nähden. Suhteellisesti tihein kirjastoverkko on Ahvenanmaalla, jossa taas elokuvasalien määrä on maan toiseksi pienin väestömäärään suhteutettuna. Vähiten elokuvasaleja on Etelä-Karjalassa ja eniten Kainuussa.

Avaa taulukko  Kuva Excel-symbolista

Takaisin oppimateriaaliin