Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Onnellisuuden mittaus

European Social Survey on Euroopan maissa vuosittain tehtävä haastattelututkimus, joka pyrkii tulostensa hyvään kansainväliseen vertailtavuuteen. Seuraava kuvio kertoo tutkimuksen tulokset edellä esitetyn onnellisuutta koskevan kysymyksen ("Kun arvioidaan elämää kokonaisuutena, kuinka onnellisena pidätte itseänne? Arvioikaa asteikolla 0–10, kuinka onnellinen olette. 0 on ”Erittäin onneton”, 10 on ”Erittäin onnellinen”) osalta.

Kuvio. Vastaus kysymykseen: Kuinka onnellinen olet?

Kuvio vastauksesta kysymykseen: Kuinka onnellinen olet?

Lähde: European Social Survey 2010 [lainattu 4.1.2012]. Saatavissa: http://ess.nsd.uib.no/ess/round5/

Tutkimuksen tuottamat eri maiden väestön onnellisuutta koskevat tulokset ovat uskottavia, mutta jää hieman epäselväksi, mitä tieto onnellisuudesta merkitsee hyvinvoinnin kannalta.

Takaisin oppimateriaaliin