Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Mittaustulosten laatu

Mittaustulosten laatua voi kuvata kolmen ampujan tuloksilla maalitauluissa. Vasemmassa maalitaulussa osumat hajoavat voimakkaasti ja tulos on siksi huono. Keskimmäisessä laukausten hajonta on pieni, mutta ne kaikki menevät hieman sivuun keskipisteestä. Oikeanpuoleisin ampuja osui parhaiten keskelle eikä laukausten hajontakaan ollut suurta. Samalla tavalla mittaustulosten pätevyyttä voi haitata niiden suuri hajonta, mikä johtuu siitä, että mittausväline ei pysty tuottamaan kovin tarkkoja tuloksia. Mittaustuloksissa voi olla myös systemaattista harhaa. Esimerkiksi kun halutaan arvioida ihmisten alkoholinkäytön määrää, saadaan haastattelemalla tuloksia, joiden mukaan alkoholin käyttö on huomattavasti vähäisempää kuin myyntilukujen perusteella voidaan arvioida.

Kaavio. Maalitaulut

Kaavio mittaustulosten laadusta

Takaisin oppimateriaaliin