Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4 5 6 7

Käsite ymmärretään väärin

Tilasto mittaa tarkoin määriteltyä käsitettä, joka usein on hieman erilainen kuin yksittäisen tilastonkäyttäjän käsitys asiasta. On tärkeätä selvittää tarkoin, mitä tilastoluku todella kuvaa.

Työttömyyden tilastointi

Helsingin Sanomat otsikoi helmikuussa 2013: "Yli neljännes nuorista miehistä vailla työtä." Uutinen perustui tuoreimpaan Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen, jonka mukaan 15–25-vuotiaiden miesten työttömyysaste oli vuoden 2013 tammikuussa 26,4 prosenttia. Otsikko on virheellinen, sillä työttömyysaste kertoo työttömien työnhakijoiden osuuden työvoimasta, ei koko ikäluokasta. Yli puolet ikäluokasta oli työvoiman ulkopuolella, esimerkiksi opiskelemassa ja armeijassa. Kaikkiaan ikäluokkaan kuului 337 000 miestä, joista 36 000 luokiteltiin työttömiksi. Siis vain 11 prosenttia tuon ikäisistä miehistä oli työttömänä. Otsikko syntyi, koska toimittaja ei tuntenut työttömyysasteen käsitettä.

Takaisin oppimateriaaliin