Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4 5 6 7

Perusjoukko on hämärä

Varsinkin verkkokyselyjä tehtäessä ei aina muisteta miettiä, ketä oikein halutaan kuvata. Kun verkkoon laitetaan kysely, saadaan siihen helposti vastauksia. Tärkeätä olisi kuitenkin tietää, ketkä vastaavat ja edustaako vastaajajoukko jotain laajempaa perusjoukkoa.

Helsingin kaupungin turvallisuustyöryhmän verkkokysely

Helsingin kaupungin työryhmä oli laittanut verkkosivuille kyselyn, johon sivuilla vierailleet vastasivat. Tulokset julkistettiin näkyvästi muun muassa Helsingin Sanomissa otsikolla: "Puolet helsinkiläisistä kokee kaupungin turvallisuuden heikentyneen. Kyselytyöryhmä yllättyi tuloksista, joiden mukaan helsinkiläiset pelkäävät maahanmuuttajia"

Uutistekstissä kerrottiin, että vastauksia saatiin 765 helsinkiläiseltä tai vierailijalta. Otsikko on siis uutisenkin perusteella harhaanjohtava. Lisäksi, koska vastaamista ei oltu verkossa rajoitettu eikä kohdennettu, aineistosta ei pysty lainkaan päättelemään, keiden vastauksia ne olivat. Pelkästään vastaajien ikärakenteen tarkastelu osoitti, ettei vastanneiden joukko voi edustaa helsinkiläisiä. Vanhempien ikäluokkien osuus vastauksista oli vähäinen. Vastaajien joukossa oli lisäksi muita kuin helsinkiläisiä.

Takaisin oppimateriaaliin