Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4 5 6 7

Kiinnitetään huomio satunnaisvaihteluun

Usein tutkimukset eivät saa selville mitään kovin uutta ja uutisarvoista. Kun aineisto on kerätty ja on sovittu, että siitä tiedotetaan, joudutaan yleensä uutinen keksimään. Satunnaisvaihtelun vuoksi aineistoissa on aina jonkinlaista vaihtelua, vaikka mikään ei oikeasti olisikaan muuttunut. Kun ei muuta kerrottavaa ole, tehdään sitten uutinen satunnaisvaihtelusta.

Vaalitutkimukset

Erityisesti puoluekannatuksen mittauksissa päädytään usein spekuloimaan niin pienillä muutoksilla, ettei niillä ole todellista merkitystä. Haastattelumittausten yhteydessä kerrotaan usein tulosten virhemarginaalista, joka kertoo, kuinka tarkkoja tuloksia aineistolla voi saada. Melko usein virhemarginaali kuitenkin unohdetaan, kun aletaan selostaa tutkimuksen tuloksia ja huomio kiinnitetään prosenttiyksiköiden kymmenesosien muutoksiin.

Toisaalta toistuvasti tehdyissä tutkimuksissa voidaan pientenkin kannatusmuutosten perusteella päätellä jotain tutkittavasta asiasta. Esimerkiksi jos jonkun puoleen kannatus on useammassa mittauksessa kerta kerran jälkeen lievästi vähentynyt, voidaan tuloksista päätellä että kannatuksen vähentyminen on todellista.

Takaisin oppimateriaaliin