Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4 5 6 7

Grafiikka harhauttaa (1)

Tilastografiikka voi harhauttaa monella tavalla.

Kuvion skaalaus ja rajaaminen

Kuvion skaalauksella ja tarkasteluperiodin rajauksella saadaan aikaan erilaisia vaikutelmia. Samalla kuviolla voidaan osoittaa, että kehitys on dramaattista ja toisaalta ettei mitään ihmeempää tapahdu.

Kuvio 1. Vanhojen kerrostaloasuntojen neliöhinnat vuosina 2005–2012 Helsingissä

Kuvio vanhojen kerrostaloasuntojen neliöhinnoista 

Kuvio 2. Vanhojen kerrostaloasuntojen neliöhinnat vuosina 2005–2012 Helsingissä

Kuvio vanhojen kerrostaloasuntojen neliöhinnoista

Muuttamalla kuvioiden akseleiden skaalausta saadaan aivan erilainen tulos. Ensimmäinen kuvio väittää, että asuntojen hintojen kehitys on ollut maltillista, toinen taas sanoo, että hinnat ovat nousseet vauhdilla ja välillä on ollut hintojen voimakasta laskuakin. Kumpikaan kuvioista ei anna kovin luotettavaa kuvaa asuntojen hintakehityksestä. Jos kuvioon olisi liitetty tiedot hintatason yleisestä kehityksestä tai asuntojen hintojen kehityksestä jossakin muussa maassa, kuvion lukija olisi saanut enemmän informaatiota kerrostaloasuntojen neliöhinnoista.

Kuvio 3. Vanhojen kerrostaloasuntojen neliöhinnat vuosina 2011–2012 Helsingissä

Kuvio vanhojen kerrostaloasuntojen neliöhinnoista

Kuvio 4. Vanhojen kerrostaloasuntojen neliöhinnat vuosina 2009–2012 Helsingissä

Kuvio vanhojen kerrostaloasuntojen neliöhinnoista

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen hinnat [verkkojulkaisu]. Tietokantataulukko: vanhojen asuntijen neliöhintojen jakaumat vuodesta 2005 lähtien [päivitetty 25.1.2013]. ISSN=1797-3880. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2013]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/ashi/index.html

Kuvio 3, jossa on tarkastellaan vuosien 2011 ja 2012 kehitystä antaa hintojen noususta selvästi maltillisemman kuvan kuin vuodesta 2009 alkava tarkastelu kuviossa 4.

Takaisin oppimateriaaliin