Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4 5 6 7

Grafiikka harhauttaa (2)

Katkaistut asteikot

Pylväs-, palkki ja karttakuviot pohjautuvat vaikutelmaan pinta-alasta. Todellista pinta-alaa vääristetään usein esimerkiksi katkaisemalla pylväät tai palkit, jotta niiden erot korostuisivat. Virheellistä vaikutelmaa voidaan vielä lisätä piirtämällä kuvio kolmiulotteiseksi.

Kuvio. Suurimpien EU-maiden väkiluvut, vaakapalkit katkaisematta

Kuvio suurimpien EU-maisen väkiluvuista
Kuvio. Suurimpien EU-maiden väkiluvut, vaakapalkit katkaistuina

Kuvio suurimpien EU-maisen väkiluvuista

Lähde: Eurostatin avaintaulukot. [Verkkojulkaisu]. Tietokantataulukko. Population at 1 January [päivitetty: 2012]. Viitattu 29.11.2012. Saatavissa: http://tilastokeskus.fi/tup/kvportaali/eurostat.html

Takaisin oppimateriaaliin