Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Yleiskuva työmarkkinoista yhdellä silmäyksellä

Työvoimaosuus, työllisyysaste ja työttömyysaste antavat nopean yleiskuvan maan työmarkkinatilanteesta. Lasketaan nämä kolme tunnuslukua työvoimatutkimuksen tietokantataulukosta saatavien tietojen avulla.

Työvoimaosuuden laskukaava on

missä L on työvoima ja P on väestö.

Esimerkiksi 15–74-vuotiaiden työvoimaosuus oli vuonna 2015

Työllisyysasteen laskukaava on

missä E on työlliset ja P on väestö.

Esimerkiksi 15–64-vuotiaiden työllisyysaste oli vuonna 2015

Työttömyysasteen laskukaava on

missä U on työttömät ja L on työvoima.

Esimerkiksi 15–74-vuotiaiden työttömyysaste oli vuonna 2015

Takaisin oppimateriaaliin