Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Aktivointiasteen laskeminen

Lasketaan aktivointiaste vuosille 2006–2015 oheisen työ- ja elinkeinoministeriön aineiston perusteella.

Taulukko. Työttömät työnhakijat ja työvoimapoliittisissa palveluissa olevat 2006–2015

Vuosi Työttömät työnhakijat Työvoimapoliittisissa
palveluissa olevat
2006 247 889 86 501
2007 215 750 87 892
2008 202 891 83 042
2009 264 805 83 807
2010 264 812 100 146
2011 243 876 109 134
2012 253 150 107 494
2013 294 136 107 588
2014 325 653 122 130
2015 351 872 117 789

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työnvälitystilasto (TEM). Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö [viitattu 30.9.2016]. Saantitapa: http://tem.fi/documents/1410877/2187011/tilkm2015.pdf

Aktivointiasteen laskukaava on

missä ALP on aktiivisten työvoimapoliittisten palveluiden piirissä olevat ja U on työ- ja elinkeinoministeriön työttömät työnhakijat.

Esimerkiksi vuoden 2015 aktivointiaste oli 

Takaisin oppimateriaaliin