Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Työttömyyden määrä ja aktiiviset toimenpiteet

Aktiivisten työvoimapolitiikan palveluiden määrä on sidoksissa työttömyyden laajuuteen. Sijoitetaan työ- ja elinkeinoministeriön aineistoon perustuva aktivointiaste ja Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen perustuva työttömyysaste aikasarjoina vuosilta 2006–2015 samaan kuvioon.

Taulukko. Aktivointiaste ja työttömyysaste 2006–2015

Vuosi Aktivointiaste, % Työttömyysaste, %
2006 25,9 7,7
2007 28,9 6,9
2008 29,0 6,4
2009 24,0 8,2
2010 27,4 8,4
2011 30,9 7,8
2012 29,8 7,7
2013 26,8 8,2
2014 27,3 8,7
2015 25,1 9,4

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työnvälitystilasto (TEM) ja Työvoimatutkimus (Tilastokeskus). Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö ja Tilastokeskus [viitattu 30.9.2016].  Saantitapa: http://tem.fi/documents/1410877/2187011/tilkm2015.pdf ja http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tym__tyti/010_tyti_tau_102.px

Kuvio. Aktivointiaste ja työttömyysaste 2006–2015

Kuvio. Aktivointiaste ja työttömyysaste 2006–2015

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työnvälitystilasto (TEM) ja Työvoimatutkimus (Tilastokeskus). Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö ja Tilastokeskus [viitattu 30.9.2016]. Saantitapa: http://tem.fi/documents/1410877/2187011/tilkm2015.pdf ja http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tym__tyti/010_tyti_tau_102.px

Takaisin oppimateriaaliin