Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Taloudellisen huoltosuhteen laskeminen

Lasketaan taloudellinen huoltosuhde suuralueittain oheisesta taulukosta Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston aineiston pohjalta vuodelle 2014.

Avaa taulukkoExcel-symboli

Taloudellinen huoltosuhteen laskukaava on

Kaavassa E on työlliset ja U on työttömät. P on koko väestö ja L on työvoima, joten termi (P–L) kuvaa työvoiman eli työllisten ja työttömien ulkopuolista väestöä. Ryhmään kuuluvat alle 15-vuotiaat, opiskelijat ja koululaiset, varus- ja siviilipalvelusmiehet, eläkeläiset sekä muut työvoiman ulkopuolella olevat.

Esimerkiksi Ahvenanmaan taloudellinen huoltosuhde vuonna 2014 oli

Seuraavassa taulukossa on esitetty taloudellinen huoltosuhde suuralueittain vuonna 2014.

Taulukko. Taloudellinen huoltosuhde suuralueittain vuonna 2014 

Alue Huoltosuhde
Koko maa 141
Helsinki–Uusimaa 115
Etelä-Suomi 150
Länsi-Suomi 148
Pohjois- ja Itä-Suomi 163
Ahvenanmaa 100

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti: 010 Väestö alueen, pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, iän ja vuoden mukaan 1987–2014 [tietokantataulukko]. ISSN=1798-5528. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 09.06.2016]. Saantitapa: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__tyokay/010_tyokay_tau_101.px/?rxid=7b09e97f-223e-43a8-b7a7-50c654d7300d

Takaisin oppimateriaaliin