Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Työuran pituuden laskeminen

Kun tiedetään työllisten osuus väestöstä ikävuosittain, voidaan laskea työuran pituuden arvo 18–30-vuotiaille summaamalla kunkin ikäluokan osuudet yhteen (tässä työllisyysosuuksia ei ole kerrottu sadalla prosentilla): 

Taulukko. Työllisten osuus 18–30-vuotiaista vuonna 2014 

Ikä Miehet Naiset Kaikki
18 0,22 0,27 0,17
19 0,38 0,46 0,29
20 0,41 0,52 0,32
21 0,50 0,54 0,46
22 0,53 0,56 0,51
23 0,57 0,60 0,55
24 0,61 0,63 0,60
25 0,64 0,65 0,64
26 0,67 0,68 0,67
27 0,69 0,69 0,70
28 0,71 0,70 0,72
29 0,72 0,71 0,74
30 0,73 0,71 0,75
Yhteensä 7,41 7,72 7,11

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti:020 Väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, iän (1-v) ja vuoden mukaan 1987–2014 [tietokantataulukko]. ISSN=1798-5528. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.8.2016]. Saantitapa: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__tyokay/020_tyokay_tau_102.px/?rxid=cf65ebae-b6fd-4eff-a784-7f1c6777bd39

Vuoden 2014 tietojen perusteella 18-vuotiaat ehtivät olla keskimäärin 7,41 vuotta töissä ennen kuin täyttävät 30 vuotta. Naiset ehtivät olla töissä 7,72 vuotta ja miehet 7,11 vuotta ennen 30-vuotissyntymäpäiviään.

Takaisin oppimateriaaliin