Tutkimusaineistot etäkäytössä

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Kynnysarvon käyttö frekvenssitaulukon suojattavien solujen määrittelyssä

Tutkija tekee taulukon jossa on ristiintaulukoituna henkilön ikäluokka, asuinkunta ja siviilisääty. Solujen herkkyyden määrittelyssä tutkija on päättänyt käyttää kynnysarvoa 3. Taulukoituaan tiedot hän huomaa, että alle 20-vuotiaita leskiä on kunnassa X vain kaksi kappaletta.

Tällöin luokittelevien muuttujien kombinaatio

  • ikäluokka: alle 20-vuotiaat
  • siviilisääty: lesket
  • asuinkunta: kunta X

on kynnysarvosäännön mukaan liian harvinainen sillä solufrekvenssi 2 on pienempi kuin kynnysarvo 3. Tähän soluun kuuluvien henkilöiden paljastumisriski on siis liian suuri joten solu on suojattava ennen taulukon julkaisua.

Takaisin oppimateriaaliin