Tutkimusaineistot etäkäytössä

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Dominanssisäännön käyttö suojattavien solujen määrittelyssä 1

Taulukon erään solun kokonaisarvon X muodostaa kolme havaintoa, joiden arvot suuruusjärjestyksessä ovat seuraavat:

  • x1 = 59
  • x2 = 27
  • x3 = 14.

Solun kokonaisarvo on tällöin x1 + x2 + x3 = 59+27+14 = 100. Taulukon laatija haluaa tutkia, dominoiko jokin tai jotkin havainnot solun arvoa X. Hän käyttää dominanssisääntöä parametrein n = 1 ja k = 75, eli tarkistaa muodostaako yksi (suurin) havainto solun arvosta vähintään 75 prosenttia. Solun suurin havainto x1 muodostaa x1/ X = 59/100 = 0,59 eli 59 % solun kokonaisarvosta. Koska 75 > 59, niin valitun dominanssisäännön mukaan suurin havainto ei dominoi solun arvoa tarpeeksi jotta solu vaatisi suojausta.

Takaisin oppimateriaaliin