Tutkimusaineistot etäkäytössä

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Dominanssisäännön käyttö suojattavien solujen määrittelyssä 2

Taulukon erään solun kokonaisarvon X muodostaa kaksitoista havaintoa. Suurimman havainnon arvo on x1 = 61 ja toiseksi suurimman havainnon arvo on x2 = 20. Loppujen kymmenen havainnon yhteenlaskettu arvo on x3-12 = 19.

Onko solu suojattava, kun käytössä on

  1. dominanssisääntö n = 1 ja k = 60
  2. dominanssisääntö (2,90)
  3. kynnysarvo 3 ja dominanssisääntö (1,60)?

Ratkaisu:

Solun kokonaisarvo X on 61+20+19 = 100.

  1. Suurin havainto muodostaa x1 / X = 61/100 = 0,61 eli 61 % solun kokonaisarvosta. Koska 61 > 60, niin solu on suojattava.
  2. Kaksi suurinta havaintoa muodostavat (x1 + x2) / X = (61+20)/100 = 0,81 eli 81 % solun kokonaisarvosta. Koska 81 ≤ 90 niin solua ei tarvitse suojata.
  3. Kun käytössä on yhtä aikaa kaksi herkkyyssääntöä, solu on suojattava, jos vähintään toinen säännöistä edellyttää suojausta. Kuten a-kohdassa jo todettiin solu on suojattava dominanssisäännön (1,60) ollessa käytössä. Tästä seuraa, että solu on suojattava myös kun käytössä ovat molemmat, sekä kynnysarvo 3 että dominanssisääntö (1,60). Pelkän kynnysarvon 3 perusteella solua ei tarvitsisi suojata.
Takaisin oppimateriaaliin