Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Väestönkasvu vuosina 1750–2015

Suomen sota 1808–09 ja suuret nälkävuodet 1866–68 verottivat suhteellisesti eniten väkeä. Vuoden 1830 väestönlisäykseen vaikutti Suomen ortodoksisen kirkon ja Viipurin roomalaiskatolisen kirkon jäsenten ottaminen mukaan väkilukutilastoon. Tätä ennen väestötilasto sisälsi vain evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet, johon pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikkien oli pakko kuulua.

Kuvio. Väestönkasvu vuosina 1751–2015, promillea

Väestönkasvu-kuvio

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [tietokantataulukko]. ISSN=1797-5379. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.10.2016]. Saantitapa:http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/?tablelist=true

Takaisin oppimateriaaliin