Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Syntyneiden määrän kehitys vuosina 1751–2015

Väestönkasvun myötä syntyneiden määrät ovat kasvaneet muutamaa poikkeuksellista (sota ja taudit) vuotta lukuun ottamatta vuodesta 1750 aina vuoteen 1909 saakka, jolloin syntyi 95 000 lasta. Tämän jälkeen syntyneiden määrä laski kunnes toisen maailmansodan jälkeen syntyivät Suomen suurimmat ikäluokat.

Eniten lapsia (108 168) syntyi vuonna 1947. Vuoden 1948 syntyneiden määrä ei jää paljon jälkeen ennätysvuodesta. Silloin syntyi 409 lasta vähemmän! Näiden vuosien jälkeen alkoikin jyrkkä pudotus ja vuonna 1973 syntyi enää 56 800 lasta. Sen jälkeen syntyneiden määrä oli vuosittain yli 60 000 alkaen 1990-luvun puolen välin jälkeen jälleen laskea. Syynä tähän syntyneiden lasten lukumäärän laskuun oli 1970-luvun pienten ikäluokkien saapuminen synnytysikään. 2000-luvun alkupuolella syntyneiden määrä kasvoi vuoteen 2010 asti,minkä jälkeen määrä on pienentynyt 55 500:aan.

Kuvio. Syntyneiden määrä Suomessa 1751–2015

Syntyneiden määrä -kuvio

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Syntyneet [StatFin-taulukko " Elävänä syntyneet sukupuolen mukaan 1751–"]. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.10.2016]. Saantitapa: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__synt/?tablelist=true 

Takaisin oppimateriaaliin