Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Hedelmällisyyden kehitys

Kuviossa on esitetty kokonaishedelmällisyysluvun kehitys Suomessa vuodesta 1776 alkaen.

Kuvio. Kokonaishedelmällisyys 1776–2015

Lähde: Findikaattori, Tilastokeskus: Syntyneet [viitattu 17.10.2016].

Takaisin oppimateriaaliin