Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Elinajanodote vuodesta 1751 lähtien

Vuoden 1870 jälkeen sekä miesten että naisten elinajat alkoivat pidetä. Sotavuosia lukuun ottamatta myös miesten elinaika piteni. Vuosien mittaan myös miesten ja naisten elinaikojen ero kasvoi. Elinajanodote on paras ja vertailukelpoisin kuolevuuden tason mittari. Tämä siksi, että elinajanodote ottaa huomioon ikärakenteen muutokset ja väestön määrän. Elinajanodote mahdollistaa kuolevuuden kehityksen vertailukelpoisen tarkastelun ajassa ja eri alueiden välillä. 

Elinajanodote kuvaa termissä mainitusta "odote" sanasta huolimatta vain laskentahetken tilannetta. Jotta vuonna x laskettu elinajanodote toteutuisi, tulisi vuonna x vallinneen ikäryhmittäisen kuolleisuuden vallita laskentahetkestä eteenpäin muuttumattomana.

Katso Findikaattorista vastasyntyneiden elinajanodote.

Takaisin oppimateriaaliin