Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Maapallon väestö vuosina 0–2100

Maailman väkiluvun arvioidaan olleen 200–300 miljoonaa ajanlaskumme alussa. Määrän kaksinkertaistumiseen 600 miljoonaan kului 1600 vuotta. 1700-luvulla väestön määrä alkoi kasvaa huomattavasti mm. maatalouden tuotantomenetelmien kehityksen ja teollisen vallankumouksen seurauksena. Tärkeä selittävä tekijä on väestön terveydentilan huomattava parantuminen, joka on ollut seurausta hygieenisten olojen kohentumisesta ja rokotusten yleistymisestä. 1700-luvun puolivälissä väestön määrä kohosi 800 miljoonaan.

Vuonna 2018 maapallolla asui yli kymmenen kertaa enemmän ihmisiä kuin 300 vuotta aikaisemmin, YK:n tilaston mukaan noin 7,6 miljardia.

YK:n vuoden 2015 väestöennusteen keskivaihtoehdon mukaan kasvu hidastuu, mutta väestö kasvaa edelleen 8,1 miljardiin vuoteen 2025 mennessä ja 9,7 miljardiin vuonna 2050 ja 11,2 miljardiin vuonna 2100. Vuosittainen kasvuvauhti on arviolta 83 miljoonaa asukasta.

Tutustu myös World Population History -sivustoon, joka havainnollistaa maapallon väestönkehitystä.

Kuvio. Maapallon väestön historiallinen kehitys

Maapallon väestö -kuvio

 

Lähteet: United Census Bureau. World Population. Historical Estimates of World Population [viitattu 1.6.2016]. Saantitapa: https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/international-programs/historical-est-worldpop.html
United Nations. World Population Prospects: The 2015 Revision [viitattu 30.5.2016]. Saantitapa: https://esa.un.org/unpd/wpp/ 

Takaisin oppimateriaaliin