Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

YK:n väestöennuste vuoteen 2100

Maailman väkiluvun ennustetaan YK:n vuoden 2015 väestöennusteen keskivaihtoehdon mukaan kohoavan 8,5 miljardiin vuoteen 2030 mennessä ja edelleen 9,7 miljardiin vuonna 2050 ja 11,2 miljardiin vuonna 2100. Tuleva väestönkasvu on kuitenkin erittäin riippuvainen syntyvyyden oletetusta kehityksestä. Suhteellisen pienetkin muutokset syntyvyyden kehityksessä voivat aiheuttaa suuria muutoksia väestön määrässä kun tarkastellaan pitkän aikavälin kehitystä. YK tekeekin useita vaihtoehtoisia ennusteita erilaisilla syntyvyysolettamauksilla. Korkean vaihtoehdon mukaan väestömäärä kohoaisi 10,8 miljardiin vuoteen 2050 ja 16,6 miljardiin vuoteen 2100 mennessä. Matalan vaihtoehdon mukaan vastaavat luvut olisivat 8,7 miljardia vuonna 2050 ja 7,3 miljardia vuonna 2100.

Kuvio. YK:n väestöennusteet vuoteen 2100 

Väestöennusteet-kuvio

Lähteet: United Nations. World Population Prospects: The 2015 Revision [verkkojulkaisu]. Total population (both sexes combined) by major area, region and country, annually for 1950-2100 [viitattu 30.5.2016]. Saantitapa: http://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/

United Nations. World Population Prospects: The 2015 Revision [verkkojulkaisu]. Data Booklet [viitattu 26.5.2016]. Saantitapa: http://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2015_DataBooklet.pdf

Takaisin oppimateriaaliin