Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Suomen väestötilastojen tietosisältö

Seuraavassa esitetään luettelona väestötilaston keskeinen tietosisältö eli mitä tietoja henkilöistä kerätään tilaston laadintaa varten. Tietojen sisältöä käsitellään tarkemmin myöhemmin, oppitunnilla 5 Väestötieteen keskeiset käsitteet.

Väestörakenne

Ikä
Sukupuoli
Siviilisääty
Kieli
Kansalaisuus
Uskonto
Syntymäkotikunta
Kotikunta
Syntymämaa

Syntyneet

Syntymäpäivä
Äidin
   - ikä
   - siviilisääty
   - lapsen järjestysluku
   - kieli
   - avioliiton kesto
   - kotikunta
Isän
   - ikä
   - siviilisääty

Kuolleet

Ikä
Sukupuoli
Siviilisääty
Kieli
Kansalaisuus
Syntymämaa
Kotikunta

Avioliitot, rekisteröidyt parisuhteet

Puolisoiden
   - ikä
   - aikaisempi siviilisääty
   - avioliiton järjestysluku
   - kieli
   - kansalaisuus
   - syntymämaa
   - kotikunta

Avioerot, erot rekisteröidyistä parisuhteista

Puolisoiden
   - ikä
   - avioliiton järjestysluku
   - avioliiton kesto
   - kieli
   - kansalaisuus
   - syntymämaa
   - kotikunta
   - lasten lukumäärä

Muuttaneet

Ikä
Sukupuoli
Siviilisääty
Kieli
Kansalaisuus
Syntymämaa
Kotikunta
Aikaisempi kotikunta
Maa, jonne muuttaa
Maa, josta muuttaa

Ottolapseksi otot (adoptiot)

Ottovanhemman tyyppi
Ottovanhemmuuden muoto
Lapsen ikä
Kieli
Sukupuoli
Syntymävaltio
Kansalaisuus
Kotikunta

Kansalaisuuden saamiset

Ikä
Sukupuoli
Siviilisääty
Kieli
Syntymävaltio
Edellinen kansalaisuus
Kotikunta

Takaisin oppimateriaaliin