Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Väestölaskennan tiedot

Seuraavassa luettelossa on esitetty väestölaskennoissa kerättävät perustiedot. Luettelo on laadittu niistä tiedoista, joita Yhdistyneet Kansakunnat (YK) suosittelee kerättäväksi väestölaskennoissa.  Monista tiedoista YK suosittelee kerättäväksi hyvin yksityiskohtaistakin tietoa. Näitä käsitellään tarkemmin oppitunnilla 5 Väestötieteen keskeiset käsitteet.

Demografiset perustiedot

Ikä
Sukupuoli
Siviilisääty
Syntymämaa
Kansalaisuus
Kotikunta

Henkilön taloudelliset tiedot

Pääasiallinen toiminta
Työaika (esim. viikossa)
Ammatti
Elinkeino
Työpaikan sijainti (kunta)
Koulutus

Kotitaloutta ja perhettä koskevat tiedot

Kotitalouden/perheen koko
Kotitalouden/perheen koostumus (mahdolliset puolisot, lapset ja muut sukulaiset/asukkaat)
Lasten lukumäärä
Lasten ikä (esim. alle 25-vuotiaat)
Kotitalouden/perheenjäsenten pääasiallinen toiminta

Takaisin oppimateriaaliin