Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Mitä henkilötunnuksesi kertoo?

Seuraavassa on kerrottu esimerkin avulla henkilötunnuksen sisältö:

Henkilötunnus on 131052-308T

Henkilötunnus koostuu 11 merkistä, joista alkuosa kertoo syntymäpäivän (13), kuukauden (10) ja vuoden (52).

Seuraavaksi tulee merkki, joka 1800-luvulla syntyneillä on (+), 1900-luvulla syntyneillä (-) ja 2000-luvulla syntyneillä (A).

Sitten tulee kolmen merkin mittainen (308) juokseva yksilönumero, jolla erotetaan henkilöt, joilla on sama syntymäaika. Yksilönumero on miehillä pariton ja naisilla parillinen.

Viimeinen tarkistusmerkki (T) voi olla joko numero tai kirjain. Se saadaan jakamalla syntymäajan ja yksilönumeron muodostama yhdeksännumeroinen luku 31:llä. Tarkistusmerkki määräytyy tuloksena olevasta jakojäännöksestä. Tässä tapauksessa T=25.

Kun henkilötunnus kirjoitetaan johonkin tietojenkäsittelyjärjestelmään, se aina tarkistetaan. Jos henkilötunnus on väärä, jakotulos antaa virheilmoituksen. Tällöin syntymäaikaan, juoksevaan numeroon tai tarkistusmerkkiin on tullut virhe. Tämä tarkistus takaa, että eri järjestelmissä henkilöillä on oikeat tiedot.

Taulukko 1. Henkilötunnuksen tarkistusmerkki

Jako-
jäännös
Tarkistus-
merkki
Jako-
jäännös
Tarkistus-
merkki
0 0 16 H
1 1 17 J
2 2 18 K
3 3 19 L
4 4 20 M
5 5 21 N
6 6 22 P
7 7 23 R
8 8 24 S
9 9 25 T
10 A 26 U
11 B 27 V
12 C 28 W
13 D 29 X
14 E 30 Y
15 F

Takaisin oppimateriaaliin