Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Väestölaskennan lähdeaineistot

Kuvio. Väestölaskennan kokonaisuus

(Väestörekisterikeskus vuodesta 2020 alkaen Digi- ja väestötietovirasto)

kuvio väestölaskennan kokonaisuudesta

Takaisin oppimateriaaliin