Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Suomen väestön ikäpyramidi

Väestön ikäpyramidi kertoo väestönkehityksen historiasta. Ikäluokkien kokojen suuret vaihtelut kertovat Suomen historian merkittävistä tapahtumista.

Esimerkiksi sotavuonna 1940 syntyi vähän lapsia, kun taas välirauhan seurauksena vuonna 1941 syntyi huomattavasti enemmän lapsia. Tämä näkyy selvästi 71-vuotiaiden poikkeuksellisen suurena määränä. Jatkosodan loputtua miehet tulivat rintamalta ja niin vuodesta 1945 lähtien syntyi Suomeen suurimmat ikäluokat, jotka näkyvät kuviossa pullistumana 63–67-vuotiaiden kohdalla.

Ikäluokkien kokojen vaihtelu kertoo myös syntyvyyden kehityksestä. Esim. suurten ikäluokkien jälkeläisikäluokat erottuvat suurudellaan, mutta toisaalta ikäluokat ovat pienempiä kuin heidät synnyttäneet ikäluokat, jolloin tästä voi päätellä, että syntyvyys on alkanut alentua.

Kuvio. Väestö iän ja sukupuolen mukaan 31.12.2015

Lähde: Findikaattori, Tilastokeskus /Väestörakenne [viitattu 17.10.2016].

Takaisin oppimateriaaliin