Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Suomen vuoden 2015 keskiväkiluvun laskeminen

Laskentaa varten tarvitaan vuoden 2015 alun ja lopun väkiluvut. Vuoden 2015 alun väkiluku on sama kuin vuoden 2014 lopun (31.12.2014) väkiluku, joka oli 5 471 753. Vuoden 2015 lopun (31.12.2015) väkiluku oli 5 487 308. Näin saadaan vuoden 2015 keskiväkiluvuksi:

Katso tuoreimmat keskiväkiluvut Väestörakenne-tilaston tietokantataulukoista.

Takaisin oppimateriaaliin