Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Lexis-kuvio

Lexis-kuvion idea selviää ehkä parhaiten kuvion avulla, johon on piirretty muutaman tapahtuman (esimerkiksi kuolema) elämän viivat. Kun tapahtumat sattuvat yhden neliön sisällä (kuviossa kolmiot A+B), tiedetään tapauksesta vain kuolinikä ja kuolinvuosi. Monien maiden väestötilastot perustuvat vain tälle tiedolle.

Suunnikkaaseen B+C sattuvat tapaukset kuvaavat taas kuolinikää ja syntymävuosikohorttia. Tapaukset sattuvat kahdelle vuodelle, mutta kuolinikä on kaikilla sama. Eli tätä suunnikasta käytetään silloin kun lasketaan väestöilmiöitä esimerkiksi syntymävuosikohorteittain.

Suunnikkaaseen B+D sattuvat tapaukset ovat samalta vuodelta ja niissä tapahtuma sattuu syntymävuosikohortille eri iässä eli osalle ennen syntymäpäivää ja taas osalle syntymäpäivän jälkeen.

Tarkastellaan kuvion neliötä E, johon loppuu kolmen henkilön elämän viivat, jotka kuvaavat henkilöiden kuolemia. Esimerkissä neliöön E sattuu kolme kuolemantapausta, joista yksi on sattunut vuotta nuoremmalle kohortille.

Kuvio. Lexis-kuvio

Lexis-kuva

Takaisin oppimateriaaliin