Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Yleinen syntyvyysluku Suomessa vuodesta 1750 alkaen

Yleinen syntyvyysluku ilmoitetaan promilleina, eli tuhatta keskiväkiluvun asukasta kohti. Suomessa syntyvyys oli aina 1800-luvun loppupuolelle korkea vaihdellen 30–40 promillen välillä. Poikkeukselliset vuodet, kuten sota- ja nälkävuodet, erottuvat selvästi: tuolloin syntyvyys oli huomattavasti pienempää kuin muina vuosina.

Kuviossa on esitetty suurimmat poikkeamat, joista varsinkin vuosien 1808–1809 Suomen sodan ja vuosina 1866–1868 olleiden nälkävuosien alhaiset syntyvyydet erottuvat selvimmin. 1900-luvun alusta syntyvyys alkoi laskea melko jyrkästi, kunnes epävakaat toisen maailmansodan vuodet aiheuttivat syntyvyydessä melkoista vaihtelua. Sodan loputtua syntyvyys suureni jyrkästi, ja tällöin syntyivät suuret ikäluokat. Vuonna 1950 syntyvyys alkoi jälleen laskea. Alimmillaan syntyvyys oli vuonna 2015, jolloin yleinen syntyvyysluku oli 10,1 promillea.

Kuvio. Yleinen syntyvyysluku Suomessa vuosina 1750–2015

Yleinen syntyvyysluku -kuvio

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Syntyneet [tietokantataulukko]. ISSN=1798-2391. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.6.2016]. Saantitapa: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__synt/?tablelist=true

Takaisin oppimateriaaliin