Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut Suomessa vuosina 1955, 1973 ja 2015

Vuonna 1955 hedelmällisyys oli suurta ja lapset synnytettiin nuorempina kuin myöhempinä vuosina. Hedelmällisyys kasvoi jyrkästi aina 24 ikävuoteen saakka ja tämän jälkeen aleni hitaasti. Vuonna 1973 hedelmällisyys oli huomattavasti pienempää kuin vuonna 1955. Korkeimmillaan hedelmällisyys oli 24-vuotiailla – kuten vuonna 1955.

Vuonna 2015 hedelmällisyys on taas muuttunut – lapset synnytetään yhä vanhempina. Hedelmällisyys on suurinta 30-vuotiailla, ja ikäryhmittäisten hedelmällisyyslukujen käyrä muistuttaa normaalijakaumaa.

Kuvio. Ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut Suomessa vuosina 1955, 1973 ja 2015

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Syntyneet ja väestörakenne. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.6.2016] 

Takaisin oppimateriaaliin