Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Ikäryhmittäiset kuolemanvaaraluvut Suomessa vuonna 2014

Kuolleisuus on suurta vastasyntyneillä, mutta alenee jyrkästi ja on alhaisimmillaan hieman alle 15-vuotiailla. Sen jälkeen kuolleisuus alkaa kasvaa. Syynä ovat tapaturmat, jotka lisäävät selvästi nuorten kuolevuutta. Jo 20-vuotiailla näkyy selvästi miesten korkeampi kuolleisuus, joka jatkuu aina viimeisiin ikävuosiin saakka. Kuviossa on käytetty ns. logaritmiasteikkoa.

Kuvio. Ikäryhmittäiset kuolemanvaaraluvut Suomessa vuonna 2014, miehet ja naiset

Kuolemanvaaraluvut-kuvio

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolleet [tietokantataulukko]. ISSN=1798-2529. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2016]. Saantitapa: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__kuol/?tablelist=true

Takaisin oppimateriaaliin