Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Yleinen kuolleisuusluku Suomessa vuodesta 1750 alkaen

Kuolleisuus vaihteli vuosittain paljon ennen toista maailmansotaa. Kuten syntyvyydessä, kuolleisuudenkin kehityksessä poikkeukselliset vuodet erottuvat selvästi. Suomen suurin kuolinvuosi sattui suuriin nälkävuosiin, vuoteen 1868. Tuolloin lähes 138 000 henkilöä kuoli. Kun väkiluku oli alle kaksi miljoonaa, yleinen kuolleisuusluku nousi 77,7 promilleen!

Viimeisten vuosikymmenten ajalta yleinen kuolleisuusluku antaa hieman harhaisen kuvan kuolleisuuden kehityksestä. Yleisen kuolleisuusluvun perusteella kuolleisuudessa ei olisi tapahtunut merkittävää alenemista kymmeniin vuosiin. Todellisuudessa kuolleisuus on kuitenkin alentunut: vanhusten määrän kasvu väestössä "peittää" kuolleisuuden todellista kehitystä.

Kuvio. Yleinen kuolleisuusluku Suomessa vuosina 1750–2015

Yleinen kuolleisuusluku -kuvio

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolleet [tietokantataulukko]. ISSN=1798-2529. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2016]. Saantitapa: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__kuol/?tablelist=true

Takaisin oppimateriaaliin