Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Imeväiskuolleisuus Suomessa vuodesta 1751 alkaen

Imeväiskuolleisuus on alentunut tasaisesti aina 1700-luvun puolivälistä alkaen. Tosin vuosittaiset vaihtelut ovat olleet suuria, ja muutamat kato- ja sotavuodet ovat nostaneet imeväiskuolleisuuden suureksi. Eniten alle 0-vuotiaita kuoli suurten nälkävuosien aikana vuosina 1866–68.

YK:n tietojen mukaan Suomessa on tällä hetkellä yksi maailman pienimmistä imeväiskuolevuuksista. Eräiden Euroopan maiden lisäksi imeväiskuolleisuus on alhainen Singaporessa ja Japanissa, joissa vain 2–3 lasta tuhannesta kuolee ensimmäisen elinvuotensa aikana. Muutamassa Saharan eteläpuoleisen Afrikan maassa imeväiskuolleisuusluku on yli 100.

Kuvio. Imeväiskuolleisuus Suomessa vuosina 1751–2015

Imeväiskuolleisuus-kuvio

Lähteet: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolleet [tietokantataulukko]. ISSN=1798-2529. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.6.2016]. Saantitapa: http://pxweb1.stat.fi/database/StatFin/vrm/kuol/kuol_fi.asp ja United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). World Population Prospects: The 2012 Revision, CD-ROM Edition. Saantitapa: http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/mortality.htm

Takaisin oppimateriaaliin