Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Yleinen avioituvuusluku Suomessa vuodesta 1750 alkaen

Samoin kuin hedelmällisyyteen ja kuolleisuuteen, poikkeukselliset vuodet vaikuttavat myös avioituvuuteen. Kun avioituvuus oli poikkeuksellisina vuosina pientä, niin heti seuraavana vuonna avioituvuus kasvoi – jäihän osa avioliitoista solmimatta esimerkiksi sotavuosina. Erityisen suuri yleinen avioituvuusluku oli toisen maailmansodan jälkeen. Suuri avioituvuus nosti myös hedelmällisyyden huippulukemiin.

Kuvio. Yleinen avioituvuusluku Suomessa vuosina 1750–2015

Avioituvuusluku-kuvio

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Siviilisäädyn muutokset [tietokantataulukko]. ISSN=1797-6413. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2016]. Saantitapa: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__ssaaty/?tablelist=true

Takaisin oppimateriaaliin