Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Ikäryhmittäiset avioituvuusluvut Suomessa vuosina 2010, 2014 ja 2015

Ensimmäistä avioliittoa solmivat ovat vuosi vuodelta vanhempia. Ensimmäisen kerran avioituvien naisten keski-ikä on kohonnut kahdessa vuosikymmenessä lähes neljä vuotta ja miesten hieman yli neljä vuotta. Ennen 50:ttä ikävuotta avioituvuusluvut hetkellisesti nousevat – syy on leskien uudelleenavioitumisessa ja siinä, että leskeneläkkeen kannalta saattaa olla taloudellisesti kannattavaa avioitua uudelleen ennen kuin täyttää 50.

Kuvio. Avioituvuus iän mukaan vuosina 2010, 2014 ja 2015

Avioituvuus-kuvio

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Siviilisäädyn muutokset [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-6413. 2012, Liitekuvio 2. Avioituvuus iän mukaan 2010, 2014 ja 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.6.2016]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/ssaaty/2012/ssaaty_2012_2013-04-19_kuv_002_fi.html

Takaisin oppimateriaaliin