Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Yleinen eronneisuusluku Suomessa vuodesta 1878 alkaen

Eronneisuuden kehityksessä näkyy selvästi kolme "tason" muutosta.

  1. Toisen maailmansodan jälkeen syntyneistä avioliitoista osa päättyi nopeasti eroon.
  2. Toinen "tason" muutos jäikin sitten pysyvämmäksi, sillä 1970-luvulla avioliittolain muutoksen myötä eron ottaminen helpottui. 1970-luvulla oli Suomessa meneillään myös yhteiskunnallinen muutos; ihmiset muuttivat maaseudulta kaupunkeihin ja heidät asutettiin usein melko epäviihtyisiin asuinlähiöihin. Tämän seurauksena avioeroluvut nousivat.
  3. Kolmas muutos tapahtui vuonna 1988, jolloin avioliittolakia muutettiin helpottamalla avioeron ottamista. Avioerot lisääntyivät heti lain voimaantultua, eikä määrä ole sen jälkeen kovin paljon pienentynyt. Yleinen eronneisuusluku on pysynyt lähes samalla tasolla vuodesta 1988 asti.

Kuvio. Yleinen eronneisuusluku Suomessa vuosina 1878–2015

Eronneisuusluku-kuvio

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Siviilisäädyn muutokset [tietokantataulukko]. ISSN=1797-6413. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2016]. Saantitapa: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__ssaaty/?tablelist=true

Takaisin oppimateriaaliin