Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Ikäryhmittäiset eronneisuusluvut Suomessa vuonna 2015

Eronneisuus on suurta heti nuorilla, mutta vähenee mitä vanhempiin ikäryhmiin siirrytään. Ikävälillä 30–40 eronneisuus pysyy jokseenkin samalla tasolla, mutta yli 40-vuotiaissa ikäryhmissä eronneisuus alkaa laskea selkeästi.

Miesten eronneisuus on useissa ikäryhmissä hieman suurempaa kuin samanikäisillä naisilla, mutta on otettava huomioon, että mies on avioliiton solmiessaan keskimäärin pari vuotta naista vanhempi. Tämä ikäero säilyy myös avioeroa otettaessa.

Kuvio. Ikäryhmittäiset eronneisuusluvut Suomessa vuonna 2015, miehet ja naiset

Eronneisuusluvut-kuvio

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Siviilisäädyn muutokset. ISSN=1797-6413. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.7.2016].

Takaisin oppimateriaaliin