Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Avioerojen kertymä eri vuosina solmituissa avioliitoissa vuoden 2013 loppuun mennessä

Kuviossa on esitetty avioerojen kertymä avioliiton solmimisvuoden ja avioliiton keston mukaan.

Vuonna 1988 voimaan tullut avioliittolain muutos lisäsi voimakkaasti eronneisuutta. Suurin muutos näyttää kuitenkin ohitetun 1990-luvulla, sillä sen jälkeen eri vuosina solmittujen avioliittojen avioerojen kertymäluvut ovat hyvin lähellä toisiaan. 

Kuviosta näkyy, että esimerkiksi vuonna 1990 solmituista avioliitoista hieman noin 38 prosenttia päättyi eroon 23 vuoden aikana.

Kuvio. Avioerojen kertymä eri vuosina solmituissa avioliitoissa vuoden 2013 loppuun mennessä

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestönmuutokset 2012 ISSN=1795-5165. 2013, Kuvio 20. Avioerojen kertymä eri vuosina solmituissa avioliitoissa vuoden 2013 loppuun mennessä. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.10.2016].

Takaisin oppimateriaaliin