Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Ikäryhmittäiset muuttaneisuusluvut Suomessa vuonna 2015

Oheisessa kuviossa on tarkasteltu kuntien välistä maassamuuttoa iän mukaan. Muuttaneisuus on suurta heti pienillä lapsilla. Tämä johtuu siitä, että perheenperustajat ovat vilkkaimpia muuttajia. Tällöin myös monet hankkivat ensiasunnon. Kouluikäisillä muuttaminen ei ole suurta, mutta heti peruskoulusta päästyä muutto alkaa vilkastua ja saavuttaa huippunsa noin 19–25 vuoden iässä. Naisten muuttaneisuus on nuoruusiässä suurempaa kuin miehillä. Miehillä armeijassa olo "lohkaisee" yhden muuttovuoden välistä. Iän karttuessa muuttaneisuus laantuu.

Kuvio. Ikäryhmittäiset muuttaneisuusluvut Suomessa vuonna 2015, miehet ja naiset

Muuttaneisuusluvut-kuvio

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Muuttoliike. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.6.2016]. 

Takaisin oppimateriaaliin