Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Yleinen muuttaneisuusluku Suomessa vuodesta 1950 alkaen

Kuntien välinen muutto eli maassamuutto vilkastui selvästi 1950-luvun lopulla, voimistuen taas sodan jälkeen syntyneiden suurten ikäluokkien tullessa aikuisikään 1960–70-lukujen taitteessa. Tämän jälkeen maassamuutto laski taas 1950-luvun tasolle.

1990-luvun puolivälissä maassamuutto alkoi vilkastua. Lamavuosien muuttopaineet purkautuivat ja uusi kotikuntalaki antoi opiskelijoiden vapaasti valita asuinkuntansa. Tämä lisäsi maassamuuttoa. Muuttaneisuudessa ei kuitenkaan olla aivan palattu 1970-luvun alun huippuvuosien tasolla. Vuonna 2008 alkanut taantuma näkyi myös muuttovilkkauden alenemisena, mutta viime vuosina kuntien välinen muutto on taas vilkastunut.

Kuvio. Yleinen muuttaneisuusluku Suomessa vuosina 1950–2015

Muuttaneisuusluku-kuvio

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Muuttoliike [tietokantataulukko]. ISSN=1797-6766. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2016]. Saantitapa: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__muutl/?tablelist=true

Takaisin oppimateriaaliin