Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Ikäryhmittäiset muuttaneisuusluvut vuosina 1990–2015

Asuinkunnasta toiseen muuttaminen on yleisintä alle 25-vuotiailla. Muuttaneisuus eli muuttoalttius laantuu selvästi vanhemmilla ikäluokilla. Muuttaneisuus oli alhaisimmillaan 1990-luvun alun laman aikoina. Noususuhdanteen alettua muuttaneisuus jälleen vilkastui. Tosin suurin syy muuttaneisuuden vilkastumiseen oli vuoden 1994 kotikuntalain muutos, joka lisäsi opiskelijoiden muuttoalttiutta. Kotikuntalain muutos mahdollisti opiskelijoiden kirjautumisen opiskelupaikkakunnalleen. 

Kuvio. Ikäryhmittäiset muuttaneisuusluvut vuosina 1990–2015

Muuttaneisuusluvut-kuvio

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Muuttoliike [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-6766. 2012, Liitekuvio 2. Kuntien välinen muuttoalttius ikäryhmittäin 1987–2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2016]. Saantitapa: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__muutl/?tablelist=true

Takaisin oppimateriaaliin