På svenska

In English

Tilastokoulun esittely

 

Huom! Tilastokoulun kursseja ollaan muuttamassa tilasto-oppaiksi. Löydät kaikki uudet oppaat Oppaita ja oppimateriaaleja -sivustolta.

 

Kenelle Tilastokoulu on tarkoitettu?

Tilastokoulu on kaikille avoin verkkokoulu, jossa voi opiskella yhtälailla niin peruskoulun yläluokkalainen, lukiolainen kuin yleissivistystä etsivä aikuisopiskelijakin.

Tilastokoulun kurssit sopivat käytettäväksi esimerkiksi toisen asteen oppilaitoksissa matemaattisten sekä yhteiskuntatieteellisten aineiden tukimateriaalina tai orientoivana itseopiskelumateriaalina korkea-asteen tilastokursseilla. Kurssit sopivat myös tilastotietoa työssään tarvitseville. Kuinka teen tilastotutkimuksen? -kurssi on suunniteltu erityisesti peruskoululaisille.

Muut oppimateriaalit -kohtaan on koottu oppimateriaaleja, tiedonlähdevinkkejä ja tietoa tilastokilpailuista sekä opettajille että opiskelijoille.

Tilastokoulun rakenne ja symbolit

Tilastokoulun oppimateriaalit on jaettu eri aihepiirit kattaviksi kursseiksi. 

Joka kurssin etusivulla on esittely, joka tutustuttaa Sinut oppimateriaalin pääsisältöön sekä oppimistavoitteisiin. Tarkempaa tietoa kurssin oppituntien sisällöstä saat vielä oppitunnin etusivulta. Jokainen oppitunti sisältää useita aiheita.

Oppimateriaaleissa on erilaisia esimerkkejä ja harjoituksia mallivastauksineen. Kurssin alussa on "Testaa tietosi!" -osuus, jonka avulla voit arvioida tietosi aihepiiristä.

Kaikki Tilastokoulun esimerkit ja harjoitukset on koottu erillisiin luetteloihin, katso kurssien esimerkkiluettelo ja kurssien harjoitustehtäväluettelo. Oppituntien tukena on myös kattava tilastokoulun sanasto.

Jos linkit eivät avaudu, kokeile toista selainta (esim. Mozilla Firefox tai Google Chrome).

Kurssien oppimateriaaleissa on käytetty seuraavanlaisia symboleja:

  • monivalintatehtäväMonivalintatehtävä-symboli
  • pohdinta- ja tiedonhakutehtäväLamppu-symboli
  • laskentatehtäväLaskin-symboli
  • animaatioAnimaatio-symboli
  • Excel-taulukkoExcel-symboli

Tilastokoulussa ovat nämä kurssit:

Kuva Tilastojen ABC -kurssin symbolista

 Tilastojen ABC
 Uusi versio (3/2021) Tilastojen lukutaito -opas

Kuva Indeksit-kurssin symbolista

 Indeksit
 (julkaistu 4/2013, päivitetty 1/2018)

Kuva Kansantalouden tilinpito -kurssin symbolista

 Kansantalouden tilinpito
 (julkaistu 10/2013, kevyt päivitys 4/2016)
Kuva Väestötieteen perusteet -kurssin symbolista

 Väestötieteen perusteet
 (julkaistu 2/2014,
 päivitetty 11/2016, 8/2019 Maapallon väestö -lukua)

Kuva Työmarkkinat-kurssin symbolista

 Työmarkkinatilastot 
 
(julkaistu 3/2014, päivitetty 12/2016)

 Tutkimusaineistot etäkäytössä
 Uusi versio (10/2021) Tutkimusaineistot etäkäytössä -opas
Suomen tilastojen historia -kurssin tunnus  Suomen tilastojen historia
 Uusi versio (12/2020) Suomen tilastojen historia -opas
Tilastotiedon haku -kurssin tunnus  Tilastotiedon haku
 Uusi versio (12/2020) Tehokas tilastotiedonhaku -opas
Johdatus tilastotieteeseen -kurssin symboli  Johdatus tilastotieteeseen 
 
Korvaava Tilastojen lukutaito -opas
Tilastoteemakartat-kurssin symboli  Tilastoteemakartat
 (julkaistu 5/2017)
Kuinka teen tilastotutkimuksen -kurssin symboli  Kuinka teen tilastotutkimuksen?
 Uusi versio (12/2020) Kuinka teen tilastotutkimuksen -opas

Muut oppimateriaalit -kohtaan on koottu:

opettajalle Oppimateriaaleja ja tiedonlähdevinkkejä opetuksen tueksi, Uusi Opettajan tilasto-opas(5/2021)
opiskelijalle Oppimateriaaleja ja tiedonlähdevinkkejä opiskelun tueksi, lue jatkossa Opi tilastoista -sivustoa

Opiskelu Tilastokoulussa

Opiskelujärjestys

Tilastokoulussa opiskelu tapahtuu haluamassasi järjestyksessä. Huomaa kuitenkin, että jälkimmäisten oppituntien opiskelu edellyttää usein edellisten oppituntien sisällön hallintaa. Siksi onkin suositeltavaa, että opiskelet Tilastokoulun osoittamassa järjestyksessä, ainakin jos opiskeltava asia on Sinulle aivan uusi.

Verkkomateriaalin tulostaminen

Tilastokoulun materiaalit ovat tulostettavissa selaimen tulostustoimintoa käyttäen.

Tekijänoikeudet

Tilastokoulua ja se oppimateriaaleja käytettäessä tulee noudattaa Tilastokeskuksen tuotteita ja palveluita koskevia käyttöehtoja.

Ota yhteyttä

info@stat.fi