Suomen tilastojen historia

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Testaa tietosi!Monivalinta-symboli

1. Suomen tilastovirasto perustettiin vuonna
1865
1870
1892
2.Mikä seuraavista ei kuulunut vuonna 1865 tilastoviraston henkilökuntaan?
Vahtimestari
Johtaja
Aktuaari
3. Ympäristötilinpito on
Yrityksen rahamääräinen kuvaus siitä, miten se toiminnassaan ottaa huomioon ympäristökysymykset
Systemaattinen kuvaus ympäristön ja talouden välisestä suhteesta
Ympäristöliiketoiminnan (esim. luontomatkailu) tarpeisiin räätälöity tilinpito- ja laskutusjärjestelmä
4. 1800-luvulla erityisesti sosiaalitilastojen kehittämistä vauhdittanut tilasto-optimismi tarkoittaa, että
Tilastot antavat todellisuutta myönteisemmän kuvan sosiaalisista oloista.
Yhteiskunnalliset ongelmat pystytään ratkaisemaan, kun vain niiden olemassaolo ja kohdentuminen osataan kuvata.
Ihmiset luottavat liikaa tilastoihin.
5. YK:n budjettiohje väestölaskennoille on 15–20 US$/henkilö. Suomessa rekisteripohjaisten väestölaskentojen kustannukset ovat noin
0,20 euroa (0,23 US$)/henkilö
2,00 euroa (2,3 US$)/henkilö
7,5 euroa (8,45 US$)/henkilö
6. Tilasto-sana tuli Suomen kieleen samana vuonna kuin
Aleksis Kiven Seitsemän veljestä ilmestyi
Maamme-laulu esitettiin ensimmäisen kerran
Helsingistä tuli Suomen pääkaupunki

Katso tarkemmin: 1.2 Tilastoviraston synnyn juuret kansallisatteessa
Seitsemän veljestä ilmestyi vuonna 1870. Maamme-laulu esitettiin ensi kerran Floran-päivän juhlissa toukokuussa 1848. Helsingistä tuli Suomen pääkaupunki vuonna 1812.

7. Suomen virallisen tilaston portaali sisältää
Perustiedot kaikista virallisen tilaston järjestelmään kuuluvista tilastoista
Virallisia tietoja tilastojen tuotantokustannuksista
Tilastoja Suomen ovi- ja porttirakenteiden yleisyydestä
8. Suhdannetilastot kuvaavat
Ilmakehässä tapahtuvia matala- ja korkeapaineiden vaihteluita
Ihmisten välisiä suhteita ja niiden kehitystä
Talouden lyhyen aikavälin kehitystä ja vaihteluita
9. Ensimmäinen nainen sai  ”vapautuksen sukupuolestaan” ja luvan työskennellä aktuaarina tilastovirastossa vuonna 1901. Hän oli
Lucina Hagman
Tekla Hultin
Aleksandra Gripenberg

Katso tarkemmin: 1.6 Yhteiskunnan muutokset haastavat tilastoinnin

Tekla Hultinista luvussa 1.6. Lucina Hagman (1853–1946) oli suomalainen naisasialiikkeen pioneeri ja nuorsuomalainen poliitikko. Hän toimi Naisasialiitto Unionin ensimmäisenä puheenjohtajana ja perusti 1899 Martta-järjestön sekä 1907 Suomalaisen Naisliiton. Hagman oli yksi ensimmäisistä naiskansanedustajista. Alexandra Gripenberg (1857–1913) oli suomalainen naisasianainen, kirjailija ja Suomalaisen puolueen poliitikko. Hän toimi mm. Suomen Naisyhdistyksen puheenjohtajana ja oli yksi ensimmäisistä naiskansanedustajista.

10. Findikaattori on
Hakukonepalvelu, joka etsii indikaattoritietoa
Korsoraattorin tapainen käännöskone, joka muuttaa kapulakielen sujuvaksi suomeksi
Nettipalvelu, johon on koottu keskeiset yhteiskunnan tilaa ja ihmisten hyvinvointia kuvaavat indikaattorit

 


Takaisin oppimateriaaliin