Indeksit

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Testaa tietosi! Monivalinta-symboli

1. Indekseillä tarkoitetaan taloustieteissä
hintatasoa kuvaavaa suuretta
hintatason tai arvojen muutosta kuvaavaa suhdelukua
hintojen laskua kuvaavaa suuretta
2. Perusvuodella/-ajankohdalla tarkoitetaan indeksilaskennassa
ajankohtaa, johon tämän päivän hintaa verrataan
edellistä vuotta
hintojen edellistä keruukuukautta
3. Hyödykkeen hinta kertaa hyödykkeen kulutettu määrä on
kulutuksen arvo
kulutuksen määrä
kulutuksen hinta

Katso tarkemmin: 3 Indeksilaskennan perusteet

4. Inflaatiolla tarkoitetaan
hintojen laskua
hintojen nousua
palkkojen nousua
5. Elinkustannusindeksi lasketaan
elintarvikkeiden hintojen muutoksesta
johdettuna indeksinä kuluttajahintaindeksin 2015=100 muutoksesta
todellisten elinkustannusten muutosten mukaan

Katso tarkemmin: 5.4 Johdetut indeksit

6. Indeksin yhden kuukauden muutoksella tarkoitetaan
indeksin vertailukuukauden muuttamista
indeksin vuosimuutosta
kahden peräkkäisen kuukauden hintojen muutosta
7. Inflaatio on laskenut neljästä kolmeen prosenttiin. Onko
inflaatio hidastunut yhden prosentin
inflaatio hidastunut yhden prosenttiyksikön
inflaatio hidastunut kolmasosan
8. Kiinteähintaistamisella tarkoitetaan
kiinteän kertoimen käyttöä indeksilaskennassa
kiinnitetään indeksi perusajankohtaan
eri ajankohdan suureiden muuntamista tietyn saman ajankohdan
     suureiksi
9. Kuluttajahintaindeksin liikeotoksella tarkoitetaan
liikkeitä, joista hinnat kerätään
kuluttajahintaindeksin hintakeruuseen valittuja liikkeitä,
     jotka edustavat maan kaikkia liikkeitä
uusia keruuliikkeitä
10. Työeläkeindeksillä tarkoitetaan
työeläkkeellä olevien henkilöiden kuluttamien tavaroiden ja
     palvelujen hintakehitystä
työeläkkeellä olevien henkilöiden eläkkeiden tarkistamisessa
     käytettyä indeksiä
työeläkkeiden keskimääräistä tasoa kuvaavaa indeksiä


Takaisin oppimateriaaliin