Indeksit

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Kolmen hyödykkeen indeksin laskenta Laskin-symboli

Laske kolmen hyödykkeen A, B ja C indeksin painotettu keski-arvo ajankohtana t1.

  1. Laske arvopainot hyödykkeille A, B ja C kertomalla niiden määrä ja hinta ajankohtana t0. Sen jälkeen laske arvopainojen summa ajankohtana t0.
  2. Laske indeksi jokaiselle hyödykkeelle jakamalla ajankohdan t1 hinta ajankohdan t0 hinnalla ja kertomalla tulos sadalla.
  3. Kerro jokaisen hyödykkeen indeksi sen arvopainolla ja laske sitten näiden tulojen summa.
  4. Jaa kohdassa 3 laskemasi indeksien ja arvopainojen tulojen summa kohdassa 1 laskemallasi ajankohdan t0 arvopainojen summalla.

Kirjoita vastaukset (kahden desimaalin tarkkuudella) taulukkoon ja paina sen jälkeen Näytä vastaukset -painiketta.

Taulukko. Kolmen hyödykkeen indeksin summan laskenta

Arvopaino Indeksi t₁ Arvo t₁
Hyödyke Määrä t₀ Hinta t₀ Hinta t₁
Q₀×P₀
P₁/P₀×100
Q₀×P₁
A 5,00 12,50 13,00
B 12,00 9,90 10,50
C 55,00 3,30 4,90
Yhteensä/
summa

Vastaus:

1. Lasketaan arvopainot hyödykkeille A, B ja C kertomalla
ajankohdan t määrä ajankohdan t hinnalla. Lopuksi lasketaan hyödykkeiden arvopainojen summa.

Hyödyke A:  5,00 × 12,50 =  62,50
Hyödyke B: 12,00 ×  9,90 = 118,80
Hyödyke C: 55,00 ×  3,30 = 181,50

Näiden summaksi saadaan 62,50 + 118,80 + 181,50 = 362,80

2. Lasketaan indeksi jokaiselle hyödykkeelle ajankohdalle t1

Hyödyke A: 13,00 /12,50 ×100 = 104,00
Hyödyke B: 10,50 / 9,90 × 100 = 106,06
Hyödyke C:   4,90 / 3,30 × 100 = 148,48


3. Lasketaan jokaiselle hyödykkeelle indeksin ja sen arvopainon tulo sekä näiden summa.

Hyödyke A: 104,00 ×  62,50 =  6500
Hyödyke B: 106,06 × 118,80 = 12599,93
Hyödyke C: 148,48 × 181,50 = 26949,12

Näiden summaksi saadaan 46049,05.

4. Jaetaan kohdassa 3 laskettu summa kohdassa 1 lasketulla arvopainojen summalla.

46049,05 / 362,80 = 126,93

Hyödykekorin hinta on noussut 26,9 prosenttia perusajankohdasta t0 ajankohtaan t1.


Takaisin oppimateriaaliin