Indeksit

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Oman perusvuosi-indeksin laskenta Laskin-symboli

Laske oppitunnin 3.8 Oman perusvuosi-indeksin laskeminen taulukosta Elinkustannusindeksi 1951:10=100 elinkustannusindeksin 2007=100 pisteluvut vuosille 2012–2016.

Kirjoita vastaukset (yhden desimaalin tarkkuudella) taulukkoon ja tarkista sen jälkeen oikeat vastaukset painamalla Näytä vastaukset -painiketta. 

Vuosi Indeksi
2012
2013
2014
2015
2016

Vastaus:

Vuosi 2012

1863/1662 x 100 =112,1

Vuosi 2013

1890/1662 x 100=113,7

Vuosi 2014

1910/1662 x 100=114,9

Vuosi 2015

1906/1662 x 100 =114,7

Vuosi 2016

1913/1662 x 100 =115,1

 

 


Takaisin oppimateriaaliin