Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Testaa tietosi! Monivalinta-symboli

1. Kahdenkertainen kirjanpito tarkoittaa sitä, että
talousyksikön on säilytettävä tilinpitoa (tai sen kopiota) vähintään kahdessa eri paikassa
tilinpidon kirjaukset merkitään tilijärjestelmään sekä tulona että menona
tilinpidon kirjaukset täytyy tarkistuttaa vähintään kahdella eri kirjanpitäjällä

Katso tarkemmin: 1.2 Mitä on tilinpito

2. Kansantalouden tilinpidossa tavaroiden ja palveluiden kysyntä kertoo,
minkälaisille suomalaisille tuotteille ja palveluille on ulkomailla kysyntää
mihin maihin suomalaiset tuotteet ja palvelut ovat ulkomaiden markkinoilla menneet
mihin Suomen markkinoilla olleet tavarat ja palvelut ovat menneet
3. Kansantalouden tilinpidossa harmaa talous tarkoittaa
köyhyysrajan alapuolelle jäävien kotitalouksien määrää
eri talousyksikköjen harjoittamaa rikollista toimintaa
laillista taloudellista toimintaa, joka jää virallisten rekistereiden ulkopuolelle
4. YK:n julkaisemasta kansantalouden tilinpidon suosituksesta käytetään lyhennettä
ROA (Reference of Accounts)
SNA (System on National Accounts)
GONE (Guideline on National Economics)
5. Kansantalouden tilinpidossa tavaroiden ja palveluiden tarjonta koostuu
vain kotimaassa tuotetuista tavaroista ja palveluista
vain ulkomailta tuoduista tavaroista ja palveluista
sekä kotimaassa tuotetuista että ulkomailta tuoduista tavaroista ja palveluista
6. Kansantalouden tilinpidon tiedot ovat vertailukelpoisia
vain yhden maan eri vuosien välillä
vain yhden vuoden osalta eri maiden välillä
sekä eri vuosien että eri maiden välillä
7. Kansantalouden tilinpidossa
yksittäiset kotitaloudetkin ovat institutionaalisia yksiköitä
ei lasketa kotitalouksien tietoja
jaotellaan kotitaloudet viitehenkilön iän mukaan

Katso tarkemmin: 2.3 Kansantalouden toimijat

8. Toimialaluokitus (TOL)
tarkentuu sen mukaan, mitä vähemmän koodissa on numeroita
tarkentuu sen mukaan, mitä enemmän koodissa on numeroita
ei sisällä minkäänlaista hierarkiaa koodeissa
9. Minkä yksikön tuotanto lasketaan mukaan Suomen bruttokansantuotteeseen?
Suomessa toimiva Yhdysvaltain suurlähetystö
Yhdysvalloissa toimiva Suomen suurlähetystö
Suomessa toimiva EU:n kemikaalivirasto

Katso tarkemmin: 2.4 Kotimaan alue

10. Mikä seuraavista väittämistä on väärin?
Institutionaalinen yksikkö voi muodostua pelkästään yhdestä toimialayksiköstä.
Institutionaalinen yksikkö voi muodostua useammasta kuin yhdestä toimialayksiköstä.
Toimialayksikkö voi kuulua useampaan institutionaaliseen yksikköön.

Katso tarkemmin: 2.6 Toimialaluokitus

 


Takaisin oppimateriaaliin