Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Välituotekäyttöä, loppukulutusta vai kiinteän pääoman bruttomuodostusta? Monivalinta-symboli

Toiminta Välituote-
käyttö
Loppu-
kulutus
Kiinteän pääoman
brutto-
muodostus
Porkkananviljelijä ostaa lannoitteita
Vastaus: Porkkananviljelijä hankkii lannoitteita parantaakseen satoaan – joko määrää tai laatua tai molempia – ja lannoite on kertakäyttöinen. Lannoitteen hankkiminen on tuotannon aikaansaamiseen käytettävä kulu eli välituotekäyttöä.
Ravintola ostaa porkkanoita
Vastaus: Ravintola jalostaa hankkimansa porkkanat osaksi omia tuotteitaan eli aterioita ja ne voidaan hyödyntää tuotannossa vain kerran, ei pidempään. Ravintolan kannalta porkkanat ovat tuotannon aikaansaamiseksi tarvittava kulu eli välituotekäyttöä.
Herra Virtanen ostaa porkkanoita
Vastaus: Herra Virtanen käsitetään tässä kuluttajakotitaloudeksi eli hän ostaa porkkanat omaan tai perheensä käyttöön, ei tuotantokäyttöön. Kotitaloudessa porkkanat voidaan joko syödä sellaisenaan tai käyttää ruonvalmistuksessa – kummassakin tapauksessa porkkanoiden hankinta katsotaan kotitalouden loppukulutukseksi, sillä kotitalouden ruoanvalmistus on kotitaloustuotantoa, jota ei lasketa tuotantoon kansantalouden tilinpidossa.
Rouva Mäkinen ostaa auton itselleen
Vastaus: Rouva Mäkinen käsitetään tässä kuluttajakotitaloudeksi eli hän ostaa auton itsensä tai perheensä käyttöön, ei tuotantokäyttöön. Todennäköisesti rouva Mäkinen toivoo, että auto kestää useamman vuoden ja on varsin todennäköistä, että sen hankintahinta on vähintään 500 euroa (mikä on ollut ESA:n ohjeistuksen mukainen välituotekäytön ja kiinteän pääomanmuodostuksen välinen raja), mutta koska kyse on kuluttajakotitaloudesta, asunnon hankkimista lukuunottamatta on sovittu, että kaikki muut hankinnat lasketaan loppukulutukseen, koska autoa ei käytetä kansantalouden tilinpidossa tuotannoksi laskettavaan toimintaan.
Ravintola ostaa auton yrityksen käyttöön
Vastaus: ESA:n mukaan välituotekäyttöön lasketaan tavarat, joiden käyttöikä on alle vuoden tai joiden arvo on alle 500 euroa – mikäli käyttöiäksi arvoidaan vuotta pidempi aika (eli tavaraa voidaan käyttää tuotannossa useamman kerran pidemmällä aikavälillä) tai arvo on enemmän kuin 500 euroa, tavara lasketaan kiinteän pääoman bruottomuodostukseksi. Todennäköisesti yritys toivoo auton kestävän vuotta pidempään ja on varsin todennäköistä, että sen hankintahinta on yli 500 euroa, jolloin auto lasketaan kiinteän pääoman bruttomuodostukseksi.
Johtaja ajaa ravintolan autoa, yritys maksaa kulut
Vastaus: Määritelmän mukaan loppukulutusta voi olla vain julkisyhteisöillä, kuluttajakotitalouksilla ja voittoa tavoittelemattomilla yhteisöillä – kaikki mitä yritykset hankkivat, ovat joko välituotekäyttöä tai kiinteän pääoman bruttomuodostusta. Sen, että johtaja käyttää ravintolan autoa, oletetaan olevan jotenkin tuotantoon liittyvää ja sitä edistävää – auton hankinta on kiinteän pääoman bruttomuodostusta, mutta sen käyttäminen lyhytaikaisempaa toimintaa eli se lasketaan välituotekäyttöön.
Poliisi tarkkailee mielenosoitusta
Vastaus: Välituotekäyttöön lasketaan tavarat ja palvelut, joita käytetään tuotannon aikaansaamiseksi ja kiinteän pääoman bruttomuodostukseen lasketaan tavarat, joita käytetään pidempiaikaisesti tuotannossa. Loppukulutusta on toiminta, josta ei enää synny uutta tuotantoa – mielenosoituksen tarkkaileminen on juuri tällaista toimintaa, joka itsessään ei synnytä uutta tuotantoa.
Yritys ostaa teatterilippuja asiakkailleen
Vastaus: Määritelmän mukaan loppukulutusta voi olla vain julkisyhteisöillä, kuluttajakotitalouksilla ja voittoa tavoittelemattomilla yhteisöillä – kaikki mitä yritykset hankkivat, ovat joko välituotekäyttöä tai kiinteän pääoman bruttomuodostusta. Teatterilippujen hankinta lasketaan välituotekäytöksi – se voidaan katsoa vaikkapa kiitokseksi hyville asiakkaille, jolloin toivotaan, että he pysyvät asiakkaina jatkossakin ja ehkä ostavat vielä aikaisempaa enemmän, jolloin panostus näkyy siten tuotannossa.
Ostat perheellesi liput samaan teatterinäytökseen
Vastaus: Kuluttajakotitalouksille kaikki asunnon hankintaa lukuunottamatta on loppukulutusta – näin ollen myös teatteriliput lasketaan loppukulutukseksi.
Kunta rakennuttaa terveyskeskuksen
Vastaus: Kaikki rakennukset lasketaan kiinteään pääomaan, jolloin niiden rakentaminen on siten kiinteän pääoman muodostusta.


Takaisin oppimateriaaliin